Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Komentarze

Komentarze

 

Komentarze Millennium DM
Komentarz Data Pobierz
Raport dzienny 18.09.2020 Pobierz
Raport dzienny 17.09.2020 Pobierz
Raport dzienny 16.09.2020 Pobierz
Raport dzienny 15.09.2020 Pobierz
Raport dzienny 14.09.2020 Pobierz
Raport dzienny 11.09.2020 Pobierz
Raport dzienny 10.09.2020 Pobierz
Raport dzienny 09.09.2020 Pobierz
Raport dzienny 08.09.2020 Pobierz
Raport dzienny 07.09.2020 Pobierz
Komentarze Banku Millennium
Komentarz Data Pobierz
Odbudowa przemysłu po lockdownie stopniowo hamuje 18.09.2020 Pobierz
Makro i rynek 18.09.2020 Pobierz
Rynek pracy kontynuuje odbudowę po lockdownie 17.09.2020 Pobierz
Makro i rynek 17.09.2020 Pobierz
Makro i rynek 16.09.2020 Pobierz
Po wakacjach RPP nie zmienia parametrów polityki pieniężnej 15.09.2020 Pobierz
Makro i rynek 15.09.2020 Pobierz
Makro i rynek - komentarz tygodniowy 14.09.2020 Pobierz
Makro i rynek 14.09.2020 Pobierz
Makro i rynek 11.09.2020 Pobierz
Makro i rynek 10.09.2020 Pobierz
Makro i rynek 09.09.2020 Pobierz

 

ZAINSTALUJ program do otwierania plików PDF Acrobat Reader (8,6 MB)

 Niniejsze publikacje zostały przygotowane przez Millennium DM S.A. wyłącznie na potrzeby klientów Millennium DM S.A. , nie stanowią reklamy ani oferowania papierów wartościowych. Rozpowszechnianie lub powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody Millennium DM S.A. jest zabronione.
Niniejsze publikacje zostały przygotowane z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak Millennium DM S.A. nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez Millennium DM S.A. bez uzgodnień ze Spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. Millennium DM S.A. nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Millennium DM S.A. może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. Millennium DM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszych analizach.

Organizacje