Witamy

Jak zostać klientem Millennium DM?

Zapraszamy Państwa do otwarcia rachunku inwestycyjnego w Millennium DM. Proponujemy do wyboru dwa sposoby przeprowadzenia tej operacji:
1. Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Millennium DM
2. Osobiście w placówce Banku Millennium Prestige (dotyczy wyłącznie klientów posiadających lub otwierających równocześnie Konto Osobiste Prestige w Banku Millennium)
 

Nowości

Pakiet Student

 

Promocja


Dla studentów inwestujących na giełdzie Millennium DM wprowadził pakiet usług, na który składają się:

  • bezpłatne prowadzenie rachunku inwestycyjnego
  • bezpłatne udostępnienie w serwisie internetowym jednej oferty notowań giełdowych
  • bezpłatne udostępnienie w serwisie informacyjnym w czasie rzeczywistym serwisu PAP
  • bezpłatne przechowywanie papierów wartościowych
  • prowizja na akcjach 0,55% i 0,35% w internetowym serwisie transakcyjnym
  • prowizja na obligacjach 0,22% i 0,18% w internetowym serwisie transakcyjnym
  • prowizja na kontraktach terminowych i opcjach max 11zł i 8zł w internetowym serwisie transakcyjnymOferta będzie aktywowana po okazaniu przez Inwestora aktualnej legitymacji studenckiej


Poniżej prezentujemy zestawienie najważniejszych opłat i prowizji płaconych przez Inwestorów korzystających z Pakietu Student:
 

  Pakiet Student
Zawarcie umowy 0 zł
Prowadzenie rachunku inwestycyjnego (kwartalnie) 0 zł
Obowiązywanie aneksu odroczonej płatności (kwartalnie) 30 zł
Notowania GPW - 1 oferta 0 zł
Notowania GPW - 5 ofert 88,10 zł
Notowania GPW - karnet zleceń 174,05 zł
Serwis PAP 0 zł
Serwis Reuters 5 zł
Dostęp do aplikacji Statica 0 zł
Dostęp do analiz giełdowych 0zł*
Prowizja akcje 0,55%
akcje / internet 0,35%
obligacje 0,22%
obligacje / internet 0,18%
kontrakty terminowe i opcje 11 zł max
kontrakty terminowe i opcje / internet 8 zł max
przechowywanie papierów wartościowych 0 zł
* po uzyskaniu obrotów w wysokości minimum 500 sztuk w przypadku kontraktów terminowych oraz opcji lub minimum 300000 zł w przypadku pozostałych instrumentów finansowych w ciągu 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych i po podpisaniu umowy

Tabela Opłat i Prowizji

Organizacje