Witamy

Jak zostać klientem Millennium DM?

Zapraszamy Państwa do otwarcia rachunku inwestycyjnego w Millennium DM. Proponujemy do wyboru dwa sposoby przeprowadzenia tej operacji:
1. Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Millennium DM
2. Osobiście w placówce Banku Millennium Prestige (dotyczy wyłącznie klientów posiadających lub otwierających równocześnie Konto Osobiste Prestige w Banku Millennium)
 

Nowości

Pakiet Prestige

 

Promocja


Millennium DM wprowadził następującą ofertę dedykowaną dla aktywnych i wymagających Inwestorów:
 

 • bezpłatne prowadzenie rachunku inwestycyjnego
 • bezpłatne obowiązywanie aneksu odraczania terminu płatności
 • bezpłatne udostępnienie w serwisie informacyjnym w czasie rzeczywistym serwisu REUTERS i PAP
 • bezpłatne udostępnienie w serwisie internetowym w czasie rzeczywistym karnetu zleceń giełdowych
 • bezpłatne korzystanie z aplikacji firmy Statica
 • opłata 0 zł za udostępnienie analiz i rekomendacji inwestycyjnych Millennium DM, codziennych komentarzy z rynku polskiego i zagranicznych rynków kapitałowych, komentarzy makroekonomicznych, wykresu dnia analizy technicznej*
 • atrakcyjne warunki korzystania z prowizji liniowej:
  • max 0,3% od zrealizowanych transakcji na akcjach we wszystkich kanałach składania zleceń
  • max 0,15% od zrealizowanych transakcji na obligacjach we wszystkich kanałach składania zleceń
  • max 7 zł od zrealizowanych transakcji na kontraktach terminowych i opcjach we wszystkich kanałach składania zleceń
 • atrakcyjne warunki linii kredytowej Szczegóły
 • lokata overnight wolnych środków pieniężnych
 • indywidualna opieka pracownika Millennium DM zapewniająca szybką i kompetentną odpowiedź na wszelkie pytania, pomoc w załatwianiu formalności, pilnowanie terminów na rachunku inwestycyjnym w zakresie korzystania z promocji i prowizji, praw z papierów itp.Oferta kierowana jest do osób fizycznych spełniających jeden z poniższych warunków:
 

 • łączne obroty akcjami w okresie ostatnich 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w wysokości co najmniej 6 mln zł
 • obroty akcjami w jednym z ostatnich 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w wysokości co najmniej 1,5 mln zł
 • średnie miesięczne obroty akcjami za ostatnie 6 pełnych miesięcy kalendarzowych w wysokości co najmniej 600 tys. złZ Pakietu Prestige mogą także skorzystać nowi oraz dotychczasowi klienci Millennium DM. Wystarczy że:

 • na rachunku inwestycyjnym posiadają aktywa w wysokości 100 tys. złotych oraz
 • zadeklarują osiągnięcie obrotów w wysokości 600 tys. złotych w pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym po dniu złożenia wniosku.


Okres próbny korzystania z Pakietu Prestige obejmuje okres do końca następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu w którym inwestor złoży wniosek.Dodatkowe warunki oraz pozostałe szczegółowe zasady skorzystania z promocji Pakiet Prestige zawarte są w Komunikacie Zarządu Millennium DMPoniżej prezentujemy zestawienie najważniejszych opłat i prowizji płaconych przez Inwestorów korzystających z Pakietu Prestige:
 

  Pakiet Prestige
Zawarcie umowy 0 zł
Prowadzenie rachunku inwestycyjnego (kwartalnie) 0 zł
Obowiązywanie aneksu odroczonej płatności (kwartalnie) 0 zł
Notowania GPW - 1 oferta 0 zł
Notowania GPW - 5 ofert 0 zł
Notowania GPW - karnet zleceń 0 zł
Serwis PAP 0 zł
Serwis Reuters 0 zł
Dostęp do aplikacji Statica 0 zł
Dostęp do analiz giełdowych 0 zł*
Prowizja akcje 0,30% max
akcje / internet 0,30% max
obligacje 0,15% max
obligacje / internet 0,15% max
kontrakty terminowe i opcje 7 zł max
kontrakty terminowe i opcje / internet 7 zł max
wysyłanie SMS news 0 zł

 

* po uzyskaniu obrotów w wysokości minimum 500 sztuk w przypadku kontraktów terminowych oraz opcji lub minimum 300000 zł w przypadku pozostałych instrumentów finansowych w ciągu 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych i po podpisaniu umowy

Tabela Opłat i Prowizji

Organizacje