Witamy

Jak zostać klientem Millennium DM?

Zapraszamy Państwa do otwarcia rachunku inwestycyjnego w Millennium DM. Proponujemy do wyboru dwa sposoby przeprowadzenia tej operacji:
1. Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Millennium DM
2. Osobiście w placówce Banku Millennium Prestige (dotyczy wyłącznie klientów posiadających lub otwierających równocześnie Konto Osobiste Prestige w Banku Millennium)
 

Nowości

Oferta standardowa

 

Poniżej prezentujemy zestawienie najważniejszych opłat i prowizji płaconych przez Inwestorów korzystających z prowizji liniowej 

 

Oferta Standardowa

Standard

Premium

Profit

Prestige

A

B

C

D

Zawarcie umowy

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Prowadzenie rachunku inwestycyjnego (kwartalnie)**

12 zł

12 zł

12 zł

12 zł

12 zł

12 zł

12 zł

Prowadzenie rachunku inwestycyjnego (kwartalnie)***

29 zł

29 zł

29 zł

29 zł

29 zł

29 zł

29 zł

Prowadzenie rachunku inwestycyjnego (kwartalnie)****

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Obowiązywanie aneksu odroczonej płatności

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Dostęp do analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym

0 zł*****

0 zł*****

0 zł*****

0 zł*****

0 zł*****

0 zł*****

0 zł*****

1000 zł + VAT

1000 zł + VAT

1000 zł + VAT

1000 zł + VAT

1000 zł + VAT

1000 zł + VAT

1000 zł
+ VAT

Prowizja

akcje

0,94%

0,89% - 0,70%

0,69% - 0,50%

0,49% - 0,40%

0,39% - 0,38%

0,37%

0,36%*

akcje / internet

0,38%

0,38%

0,37%

0,37%

0,36%

0,34%

0,32%*

obligacje

0,29%

0,29%

0,24%

0,24%

0,24

0,20%

0,20%*

obligacje / internet

0,20%

0,20%

0,19%

0,19%

0,19%

0,18%

0,18%*

Kontrakty na indeksy

12 zł

12 zł

12 zł

12 zł

12 zł

11 zł

11 zł*

Kontrakty na indeksy / internet

9,00 zł

9,00 zł

8,50 zł

8,50zł

8,50 zł

8,00 zł

8,00*

Kontrakty na indeksy daytrading

6,00 zł

6,00zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

Kontrakty na akcje, obligacje, WIBOR i waluty

9,00 zł

9,00zł

9,00 zł

9,00 zł

9,00 zł

8,00 zł

8,00 zł *

Kontrakty na akcje, obligacje, 
i waluty / internet

6,00 zł

6,00zł

5,50 zł

5,50 zł

5,50 zł

5,00 zł

5,00 zł *

Kontrakty na akcje, obligacje,  i waluty / Internet daytrading

4 zł

4 zł

4 zł

4 zł

4 zł

4 zł

4 zł

* lub prowizja negocjowana

** Rachunki, na których w danym kwartale Inwestor korzystał z usług zdalnych oraz wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji w formie nośnika trwałego, o którym mowa w § 136 ust. 1 pkt 3) Regulaminu świadczenia usług maklerskich

*** Rachunki, na których w danym kwartale nie wystąpiły żadne operacje ewidencyjne związane z obsługą zleceń, dokonywaniem wypłat, lokatami overnight oraz innymi dyspozycjami Inwestora oraz Rachunki, na których w danym kwartale Inwestor korzystał z usług zdalnych oraz wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji w formie nośnika trwałego, o którym mowa w § 136 ust. 1 pkt 3) Regulaminu świadczenia usług maklerskich

**** Rachunki, na których w danym kwartale nie wystąpiły żadne operacje ewidencyjne związane z obsługą zleceń, dokonywaniem wypłat, lokatami overnight oraz innymi dyspozycjami Inwestora

***** po uzyskaniu obrotów w wysokości minimum 500 sztuk w przypadku kontraktów terminowych oraz opcji lub minimum 300 tys. zł w przypadku pozostałych instrumentów finansowych w ciągu sześciu kolejnych miesięcy kalendarzowych i po podpisaniu Umowy o dostarczanie sporządzanych przez Millennium Dom Maklerski analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych


Warunki zwolnienia z opłat za notowania i serwis reuters 

Tabela Opłat i Prowizji

Organizacje