Wydawca treści

Konieczność uzupełnienia numeru PESEL

Konieczność uzupełnienia numeru PESEL


30-05-2018 10:50 (Millennium DM)


Szanowna Pani, Szanowny Panie,

W związku z paragrafem 20 ust. 6, paragrafem 52 ust. 1 pkt 9) i paragrafem 54 Regulaminu świadczenia usług maklerskich oraz paragrafem 43 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów Millennium Dom Maklerski S.A. informuje Panią/Pana o konieczności uzupełnienia numeru PESEL. Numery PESEL są obecnie obowiązkowym elementem wprowadzonego przez pakiet regulacji Unii Europejskiej MIFID II MIFIR (Markets in Financial Instruments Directive Regulation) raportowania przez domy i biura maklerskie do organu nadzoru zleceń złożonych przez Klientów. Na podstawie przytoczonych zapisów ww. regulaminów właściciel rachunku inwestycyjnego, który nie podał numeru PESEL, nie będzie mógł złożyć zlecenia kupna i sprzedaży instrumentów finansowych.

Uzupełnienia numeru PESEL można dokonać:

osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Millennium Domu Maklerskiego w Warszawie
drogą korespondencyjną, przesyłając oświadczenie zawierające numer PESEL, numer rachunku papierów wartościowych, nazwisko i imię posiadacza rachunku składającego oświadczenie, data wystawienia oświadczenia oraz notarialnie poświadczony podpis posiadacza rachunku
telefonicznie lub za pośrednictwem aplikacji ePromak+. To rozwiązanie jest dostępne tylko dla Klienta posiadającego rachunek bankowy w Banku Millennium, który złożył oświadczenie o korzystaniu z usług Banku Millennium w zakresie usług maklerskich świadczonych przez Millennium Dom Maklerski i z zastrzeżeniem, że dyspozycja zostanie zrealizowana pod warunkiem potwierdzenia danych wymaganych do jej realizacji w Banku Millennium.

Z poważaniem,

Millennium Dom Maklerski S.A.

Witamy

Jak zostać klientem Millennium DM?

Zapraszamy Państwa do otwarcia rachunku inwestycyjnego w Millennium DM. Proponujemy do wyboru dwa sposoby przeprowadzenia tej operacji:
1. Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Millennium DM
2. Osobiście w placówce Banku Millennium Prestige (dotyczy wyłącznie klientów posiadających lub otwierających równocześnie Konto Osobiste Prestige w Banku Millennium)
 

Nowości

   Pakiet Prestige

Millennium DM wprowadził następującą ofertę dedykowaną dla aktywnych i wymagających Inwestorów: ...

   Oferta standardowa

Poniżej prezentujemy zestawienie najważniejszych opłat i prowizji płaconych przez Inwestorów korzystających z prowizji liniowej ...

   Pakiet Student

Dla studentów grających na giełdzie Millennium DM wprowadził pakiet usług, na który składa się: ...

Organizacje