Asset Publisher

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Aktywacja usług zdalnych

Informacja o zasadach uzyskiwania dostępu do usług internetowych oraz telefonicznych świadczonych przez Millennium Dom Maklerski

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Zasilenie rachunku

Nowości

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne oraz dostosowania systemu obsługi przelewów i wpłat do standardów obowiązujących w bankach, rachunki pieniężne Inwestorów, od dnia 01.02.2015, zostaną oznaczone 26- znakowym indywidualnym identyfikatorem zgodnym ze schematem NRB. Dom Maklerski poinformuje Inwestorów o numerach identyfikatorów jakimi zostaną oznaczone ich rachunki pieniężne korespondencyjnie, na zasadach obowiązujących w Domu Maklerskim regulacji.

Począwszy od dnia 01.02.2015r w celu ułatwienia zasilenia rachunku inwestycyjnego środkami pieniężnymi w czasie rzeczywistym w formie wpłaty lub przelewu na ten rachunek, to jest bez dotychczasowej konieczności wskazywania w dyspozycji wpłaty lub przelewu numeru rachunku Millennium Domu Maklerskiego SA oraz danych dotyczących rachunków inwestycyjnych w tytule tej operacji, wszelkie wpłaty oraz przelewy środków pieniężnych na rachunki pieniężne w Domu Maklerskim należy dokonywać podając bezpośrednio jako rachunek do wpłat lub przelewów 26 znakowy identyfikator rachunku pieniężnego, o którym mowa powyżej.

Dodatkowo informacji o numerach 26-o znakowych identyfikatorów rachunków pieniężnych, które należy wykorzystywać w celu zasilenia tych rachunków udzielają POK-i oraz infolinia Domu Maklerskiego, a Inwestorzy posiadający dostęp do usług internetowych za pomocą programu ePromakPlus informację o tym identyfikatorze uzyskają w opcji: Ustawienia – Informacje o rachunku – Rachunek bankowy do wpłat.

Mamy nadzieję że wprowadzone rozwiązanie znacznie ułatwi i przyspieszy realizację wpłat lub przelewów na rachunki pieniężne Inwestorów prowadzone przez Domu Maklerski .

Jednocześnie informujemy, że przejściowo, zostanie zachowana dotychczasowa forma wpłat i przelewów środków na rachunki pieniężne. Do momentu poinformowania Inwestorów w odrębnej korespondencji, będą one mogły być nadal realizowane, tak jak dotychczas, to jest z podaniem na dyspozycji wpłaty lub przelewu rachunku Millennium Domu Maklerskiego S.A. o numerze: 87 1160 2202 0000 0000 4444 4444 oraz w tytule operacji oznaczenia RI x…x (gdzie x….x oznacza numer rachunku pieniężnego Inwestora) wraz z nazwiskiem i imieniem właściciela rachunku pieniężnego”

Organizacje