Asset Publisher

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Asset Publisher

Komentarze

Komentarze

 

Komentarze Millennium DM
Komentarz Data Pobierz
Raport dzienny 22.10.2020 Pobierz
Raport dzienny 21.10.2020 Pobierz
Raport dzienny 20.10.2020 Pobierz
Raport dzienny 19.10.2020 Pobierz
Raport dzienny 16.10.2020 Pobierz
Raport dzienny 15.10.2020 Pobierz
Raport dzienny 14.10.2020 Pobierz
Raport dzienny 13.10.2020 Pobierz
Raport dzienny 12.10.2020 Pobierz
Raport dzienny 09.10.2020 Pobierz
Komentarze Banku Millennium
Komentarz Data Pobierz
Makro i rynek 22.10.2020 Pobierz
Dobry koniec 3Q w gospodarce, natomiast perspektywy na 4Q pogarszają się 21.10.2020 Pobierz
Makro i rynek 21.10.2020 Pobierz
Pozytywna niespodzianka w danych z przemysłu we wrześniu. Czas na negatywne zaskoczenia? 20.10.2020 Pobierz
Makro i rynek 20.10.2020 Pobierz
Makro i rynek 16.10.2020 Pobierz
Inflacja w Polsce odporna na kryzys 15.10.2020 Pobierz
Makro i rynek 15.10.2020 Pobierz
Zgodny z oczekiwaniami spadek nadwyżki na rachunku obrotów bieżących w sierpniu 14.10.2020 Pobierz
Makro i rynek 14.10.2020 Pobierz

 

ZAINSTALUJ program do otwierania plików PDF Acrobat Reader (8,6 MB)

 Niniejsze publikacje zostały przygotowane przez Millennium DM S.A. wyłącznie na potrzeby klientów Millennium DM S.A. , nie stanowią reklamy ani oferowania papierów wartościowych. Rozpowszechnianie lub powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody Millennium DM S.A. jest zabronione.
Niniejsze publikacje zostały przygotowane z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak Millennium DM S.A. nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez Millennium DM S.A. bez uzgodnień ze Spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. Millennium DM S.A. nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Millennium DM S.A. może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. Millennium DM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszych analizach.

Organizacje