Asset Publisher

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Asset Publisher

Dane osobowe

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Korzystając z usług i produktów Millennium Domu Maklerskiego S. A. powierza Pani/Pan nam swoje dane. Niniejsza polityka...

Regulations

The English version of the Regulations of Rendering Brokerage Services for informational purposes only the binding version is the Polish language version   Regulations ...

Prowizje i opłaty

Regulacje prawne - prowizje     obowiązuje od plik Pobierz     Tabela Op   ł   at i P  ...

Komunikaty

Regulacje prawne - komunikaty   Regulacje dotyczące derywatów - komunikat z 8 kwietnia 2022 r. Pobierz Pobieranie podatku VAT od opłat wskazanych w Tabeli Opłat i...

Standard offer

Poniżej prezentujemy zestawienie najważniejszych opłat i prowizji płaconych przez Inwestorów korzystających z prowizji liniowej ...

Student Package

Dla studentów grających na giełdzie Millennium DM wprowadził pakiet usług, na który składa się: ...

Prestige Package

Millennium DM wprowadził następującą ofertę dedykowaną dla aktywnych i wymagających Inwestorów: ...

MiFID

Implementacja regulacji MiFID przez Millennium DM SA   MiFID (ang. Markets in Financial Instruments Directive) to dyrektywa wspólnot europejskich, na którą składały...

Podatek

Zasady stosowane przez Millennium DM SA przy sporządzaniu dokumentów do celów podatkowych   Informacja PIT 8 C jest wystawiana w oparciu o przepisy ustawy o podatku...

Pliki cookies

Pliki cookies INFORMACJA Millennium Dom Maklerski zapewnia swoim Klientom bezpieczeństwo dokonywania operacji. Wszelkie informacje przekazywane przez naszych Klientów chronione są...

Reklamacje

Reklamacje Składanie i obsługa reklamacji w Millennium Domu Maklerskim SA - informacje praktyczne   1. Reklamacja powinna być złożona przez Klienta niezwłocznie po zaistnieniu...

Organizacje