Asset Publisher

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Informacje dla akcjonariuszy

Sekcja zawiera informacje o walnych zgromadzeniach akcjonariuszy oraz innych zdarzeniach korporacyjnych.

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Aktywacja usług zdalnych

Informacja o zasadach uzyskiwania dostępu do usług internetowych oraz telefonicznych świadczonych przez Millennium Dom Maklerski

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Asset Publisher

Secondary Market

Brokerage Services - Secondary Market   1. Investment Account 2. Deferred Payment 3. Treasury Bonds 4. Shares traded on the WSE and Newconnect 5. Futures Contracts   ...

Non-Public Market

Corporate Clients - non-public market The non-public market offering of Millennium DM S.A., aimed at corporate Clients, covers among others the following types of services: Advice on...

Kredyty

Usługi maklerskie - Linia kredytowa   Linia kredytowa Bank Millennium S.A. oferuje swoim Klientom oraz Klientom Millennium Domu Maklerskiego S.A. ...

Korporacje

Klienci korporacyjni - oferta   Dla Klientów korporacyjnych Millennium DM S.A. oferuje obsługę zawierającą poniższe czynności: 1. Standardowy serwis brokerski we...

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE   1. Co to jest IKZE? 2. Otwarcie rachunku 3. Zasady inwestowania. 4. Oprocentowanie wolnych środków pieniężnych ...

Animatorzy

Usługi brokerskie - animatorzy   Millennium DM S.A. pełni funkcję animatora emitenta dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (GPW)....

RCB

RCB Komunikat GPW - Zmiana ostatniego dnia notowania Certyfikatów RCCRUAOPEN oraz RCFL3OIL   Ważne informacje - dotyczące certyfikatów RCCRUAOPEN oraz RCFL3OIL

Organizacje