Asset Publisher

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Standard offer

 

Poniżej prezentujemy zestawienie najważniejszych opłat i prowizji płaconych przez Inwestorów korzystających z prowizji liniowej 
 

Oferta Standardowa Standard Premium Profit Prestige
A B C D

Zawarcie umowy

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Prowadzenie rachunku inwestycyjnego (kwartalnie)***

12 zł

12 zł

12 zł

12 zł

12 zł

12 zł

12 zł

Prowadzenie rachunku inwestycyjnego (kwartalnie)****

29 zł

29 zł

29 zł

29 zł

29 zł

29 zł

29 zł

Obowiązywanie aneksu odroczonej płatności

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Dostęp do analiz giełdowych

0 zł*

0 zł*

0 zł*

0 zł*

0 zł*

0 zł*

0 zł*

Prowizja

akcje

0,94%

0,89% - 0,70%

0,69% - 0,50%

0,49% - 0,40%

0,39% - 0,38%

0,37%

0,36%**

akcje / internet

0,38%

0,38%

0,37%

0,37%

0,36%

0,34%

0,32%**

obligacje

0,29%

0,29%

0,24%

0,24%

0,24

0,20%

0,20%**

obligacje / internet

0,20%

0,20%

0,19%

0,19%

0,19%

0,18%

0,18%**

Kontrakty na indeksy

12 zł

12 zł

12 zł

12 zł

12 zł

11 zł

11 zł**

Kontrakty na indeksy / internet

9,00 zł

9,00 zł

8,50 zł

8,50zł

8,50 zł

8,00 zł

8,00**

Kontrakty na indeksy daytrading

6,00 zł

6,00zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

Kontrakty na akcje, obligacje, WIBOR i waluty

9,00 zł

9,00zł

9,00 zł

9,00 zł

9,00 zł

8,00 zł

8,00 zł **

Kontrakty na akcje, obligacje,  i waluty / internet

6,00 zł

6,00zł

5,50 zł

5,50 zł

5,50 zł

5,00 zł

5,00 zł **

Kontrakty na akcje, obligacje,  i waluty / Internet daytrading

4 zł

4 zł

4 zł

4 zł

4 zł

4 zł

4 zł

 

* po uzyskaniu obrotów w wysokości 300 tys zł w ciągu 6 miesięcy i po podpisaniu umowy

** lub prowizja negocjowana

*** Rachunki, na których w danym kwartale Inwestor korzystał z usług zdalnych oraz wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji w formie nośnika trwałego, o którym mowa w § 136 ust. 1 pkt 3) Regulaminu świadczenia usług maklerskich

**** Rachunki, na których w danym kwartale nie wystąpiły żadne operacje ewidencyjne związane z obsługą zleceń, dokonywaniem wypłat, lokatami overnight oraz innymi dyspozycjami Inwestora oraz Rachunki, na których w danym kwartale Inwestor korzystał z usług zdalnych oraz wyraził zgodę na

Warunki zwolnienia z opłat za notowania i serwis reuters 

Tabela Opłat i Prowizji

Organizacje