Ambra - prognoza wyników za 2Q 2019/2020

Raporty analityczne spółki  Ambra S.A. tworzone są na zamówienie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW.

 

Ambra

 

 

Raport Data Pobierz
Raport aktualizujący 28-09-2021 Pobierz
Komentarz po wynikach za 4Q 2020/21 15-09-2021 Pobierz
Ambra - prognoza wyników kwartalnych - 2021-07-12 12-07-2021 Pobierz
Raport inicjujący 12 07 2019 Pobierz
Initial report - summary 12 07 2019 Pobierz
Komentarz po wynikach za 4Q 2018/19 20 09 2019 Pobierz
Prognoza wyników za 1Q 2019/20 22 10 2019 Pobierz
Komentarz po wynikach za 1Q 2019/20 14 11 2019 Pobierz

Raport aktualizujący

06 12 2019 Pobierz
Update report - summary 06 12 2019 Pobierz
Prognoza wyników za 2Q 2019/2020 14 02 2020 Pobierz
Komentarz po wynikach za 2Q 2019/20 25 02 2020 Pobierz
Prognoza wyników za 3Q 2019/20 06 05 2020 Pobierz
Komentarz po wynikach za 3Q 2019/20
 
14 05 2020 Pobierz
Raport aktualizujący 27 05 2020 Pobierz
Update report - summary 27 05 2020 Pobierz
Prognoza wyników za 4Q 2019/20 08 09 2020 Pobierz
Komentarz po wynikach za 4Q 2019/20 16 09 2020 Pobierz
Prognoza wyników  za 1Q 2020/21 02 11 2020 Pobierz
Komentarz po wynikach za 1Q 2020/21 13 11 2020 Pobierz
Raport aktualizujący 26 11 2020 Pobierz
Update report - summary 26 11 2020 Pobierz
Prognoza wyników  za 2Q 2020/21 04 02 2021 Pobierz
Komentarz po wynikach za 2Q 2020/21 18 02 2021 Pobierz
Raport aktualizujący 06 04 2021 Pobierz
Update report - summary 06 04 2021 Pobierz
Prognoza wyników  za 3Q 2020/21 07 05 2021 Pobierz
Komentarz po wynikach za 3Q 2020/21
     

 

12 05 2021 Pobierz

Organizacje